Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΤο 1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Ν. Ιωνίας  Μαγνησίας στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης ERASMUS+ (ΚΑ1) με τίτλο:  "Count Me In: Using arts and culture for special needs" σας προσκαλεί στην παρουσίαση της δράσης με θέμα:

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ- ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣΗ εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας, την Πέμπτη 
9 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. 

Η παρουσίαση είναι ανοιχτή σε μαθητές, γονείς, κατοίκους, υπηρεσίες και φορείς της πόλης.

  Δημοσίευση σχολίου